Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Desinformation och Erasmusprogrammet på rådsmöte

Publicerad

Erasmusprogrammet för perioden 2021–2027 och mediernas roll för att stärka motståndet mot desinformation är några av frågorna på dagordningen när utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsministrarna möts i Bryssel den 26–27 november.

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström företräder Sverige på utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsrådet den 26-27 november.

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström företräder Sverige på utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsrådet den 26-27 november.

  Foto: EU-representationen

 • Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke företräder Sverige på rådsmötet för kultur- och idrottsfrågor den 27 november.

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke företräder Sverige på rådsmötet för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor den 26-27 november.

  Foto: EU-representationen

Erasmusprogrammet 2021–2027

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Nuvarande program avslutas 2020 och det framtida Erasmus föreslås få en fördubblad budget jämfört med nuvarande program.

Nya förslag i programmet innehåller bland annat satsningar på universitetsnätverk i Europa, rörlighet för elever i grund- och gymnasieskolan och bättre kvalitet i yrkesutbildningar.

Programmet ska bidra till att skapa ett gemensamt europeiskt utbildningsområde.

På mötet kommer ministrarna sannolikt att anta delar av EU-kommissionens förslag om Erasmus+.

Europeisk solidaritetskår

Ministrarna ska också anta delar av förslaget om en europeisk solidaritetskår 2021–2027. Solidaritetskårens övergripande mål är att ge unga i EU fler möjligheter till lärande, arbete, rörlighet och engagemang i samhället.

Övriga frågor på utbildnings- och ungdomssidan är bland annat den europeiska ungdomsstrategin där rådet vill utveckla det ungdomspolitiska samarbetet inom den europeiska unionen. Ministrarna ska också diskutera hur EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 ska genomföras på nationell, regional och lokal nivå och hur ett gemensamt europeiskt utbildningsområde ska kunna uppnås till 2025.

Kampen mot spridning av desinformation

Det österrikiska ordförandeskapet har valt att diskutera om desinformation när kultur- och idrottsministrarna träffas den 27 november. Utgångspunkten i diskussionen är mediernas roll och ansvar för att stärka motståndet mot desinformation.

Bakgrunden till diskussionen är den tyngd som frågan om informationspåverkan och desinformation haft inom EU:s institutioner de senaste åren. Bland annat efterlyste Europeiska rådet under mötet i oktober, åtgärder för att skydda Europeiska unionens demokratiska system och bekämpa desinformation.

Erfarenheter av fungerande verktyg i arbetet med att motverka desinformation och nationella exempel kommer att tas upp under diskussionen.

Kultur- och idrottsministrarna kommer också att behandla rådets arbetsplan för kultur 2019–2022.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke företräder Sverige på mötet.

 

 

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsråd

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i EU:s utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsråd 26-27 november