Artikel från Kulturdepartementet

Den ändrade minoritetslagstiftningen

Publicerad

Se Kulturdepartementets konferens direkt från Nalen i Stockholm. Du får lära dig mer om ändrade bestämmelser om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas skyldigheter som träder i kraft den 1 januari 2019. Under konferensen kommer även möjligheter och utmaningar kring efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter att belysas från olika perspektiv. Konferensen avslutas klockan 16.00.

Genväg

Kortversioner som även innehåller översättningar till de nationella minoritetsspråken; finska, jiddisch, meänkieli, nordsamiska, romani chib och sydsamiska.