Innehållet publicerades under perioden

-

EU-Natosamarbete på försvarsministermöte

Publicerad

EU-ländernas försvarsministrar diskuterade samarbetet mellan EU och Nato när de träffades i Bryssel 20 november. De tog även upp pågående militära insatser och EU:s träningsmissioner.

EU och Nato

Relationerna mellan EU och Nato var den första punkten på agendan när EU:s försvarsministrar möttes tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Diskussionen handlade bland annat om hybridhot och militär rörlighet.

Insatser och träningsmissioner

Pågående militära insatser och träningsmissionerna var andra ämnen som försvarsministrarna diskuterade.

Försvarsminister Peter Hultqvist representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om försvarsministermötet i EU:s utrikesråd 20 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.