Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

EU/Afrika-partnerskapet får stöd av rådet

Publicerad

Ministrarna för utvecklingsfrågor diskuterade ett fördjupat partnerskap för hållbara investeringar och arbetstillfällen mellan Afrika och Europa när de träffades i Bryssel 26 november. Även utvecklingsdelarna i EU:s nästa långtidsbudget stod på dagordningen.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ett av mötesrummen i Europabyggnaden. Foto: Europeiska unionens råd

Partnerskap mellan EU och Afrika

Ministrarna stödjer ett fördjupat partnerskap mellan EU och Afrika och de åtgärder som föreslagits. Bland annat diskuterade de hur EU-länderna aktivt kan delta i partnerskapet samt om ökat stöd till utbildning och ekonomisk integration.

Fortsatta diskussioner om ett fördjupat partnerskap mellan EU och Afrika sker i Wien på högnivåmötet Afrika-Europa 17–18 december samt på mötet mellan EU och Afrikanska Unionen 21-22 januari 2019.

EU:s långtidsbudget

Inom ramen för EU:s långtidsbudget diskuterade ministrarna förhandlingsläget inom områdena grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete. Särskilt viktigt för medlemsländerna i förhandlingarna, är att nästa budgetram är flexibel och reflekterar alla EU:s prioriteringar i fråga om sitt grannskap och Afrika.

Ministrarna fick även tillfälle att samtala med Nobelpristagarna Nadia Murad och Denis Mukwege om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Statssekreterare Eva Svedling företrädde Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om utvecklingsfrågorna i EU:s utrikesråd 26 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.