Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Fördelning av välfärdsmiljarderna 2019

Publicerad

Generella statsbidragen till kommuner och landsting höjdes med tio miljarder från och med 2017. En del av dessa medel fördelas utifrån flyktingmottagande och resterande del fördelas inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen, med ett enhetligt belopp per invånare.

Som tidigare aviserats ska 5 miljarder kronor fördelas utifrån flyktingmottagande och 5 miljarder via den kommunalekonomiska utjämningen för 2019.

Nu presenteras den slutgiltiga fördelningen av medlen, men fördelningen fastställs formellt först när budgetpropositionen för 2019 behandlats av riksdagen.