Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Handelsförhandlingar och modernisering av WTO när handelsministrarna i EU möts

Publicerad

Pågående handelsförhandlingar, moderniseringen av världshandelsorganisationen WTO och genomförandet av färdiga frihandelsavtal är några av frågorna när EU-ländernas handelsministrar möts den 9 november.

  • Ann Linde

    EU:s ministerråd för utrikesfrågor träffas i Bryssel 9 november för att gå igenom läget i EU:s handelsrelationer med omvärlden. EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige.

    Foto: EU-representationen

Moderniseringen av WTO

Mötet börjar med att EU-kommissionen informerar ministrarna om det pågående arbetet med att modernisera WTO. Moderniseringsarbetet handlar bland annat om nya regler kring tvistlösningssystemet och ökad transparens avseende nationella stöd.

Pågående handelsförhandlingar

Ministrarna ska också få en lägesrapport från EU:s pågående frihandelsavtalsförhandlingar.

Rapport om frihandelsavtal

På mötet kommer EU-kommissionen att presentera den andra rapporten om genomförandet av EU:s olika frihandelsavtal.
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i utrikesrådet 9 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.