Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Jemen, Centralasien, säkerhet och försvar på EU:s utrikesråd

Publicerad

Jemen, Centralasien och Bosnien-Hercegovina var några av punkterna på dagordningen när EU-ländernas utrikesministrar träffades i Bryssel 19 november. Tillsammans med försvarsministrarna tog de även upp säkerhet och försvar.

Jemen

Utrikesministrarna diskuterade den allvarliga situationen i Jemen och uttryckte sitt stöd för FN-sändebudet Martin Griffith.

Centralasien och Bosnien-Hercegovina

Inför ministermötet mellan EU och fem länder i Centralasien 23 november hade EU-ländernas utrikesministrar en diskussion om läget i Centralasien.

Utrikesministrarna behandlade även situationen i Bosnien-Hercegovina, efter landets allmänna val i oktober. De var överens om att det är viktigt att Bosnien-Hercegovina intensifierar reformarbetet och följer valresultatet.

Ukraina

Utrikesministrarna hade en diskussion om relationerna med Ukraina och hur EU kan stötta landet.

Gemensamt möte om säkerhet och försvar

Tillsammans med försvarsministrarna hade utrikesministrarna ett gemensamt möte där de diskuterade säkerhet- och försvarsrelaterade frågor, till exempel EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, Pesco och militär rörlighet.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet. Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i den sista delen tillsammans med Margot Wallström.

Margot Wallström
EU:s utrikesråd möttes 19 november med bland annat situationen i Jemen, Bosnien-Hercegovina och Centralasien på dagordningen. Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 19 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.