Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Modernisering av WTO och relationerna med USA på handelsministermöte

Publicerad

Moderniseringen av världshandelsorganisationen WTO, pågående förhandlingar om handelsavtal och EU:s handelsrelationer med USA var några av frågorna på agendan när EU:s handelsministrar möttes 9 november.

Moderniseringen av WTO och handelsrelationer med USA

EU-kommissionen informerade ministrarna om det pågående arbetet med att modernisera WTO. Moderniseringsarbetet handlar bland annat om nya regler kring tvistlösningssystemet och ökad transparens avseende nationella stöd.

Ministrarna hade också en informell diskussion om EU:s handelsrelationer med USA.

Pågående handelsförhandlingar och rapport om frihandelsavtal

Ministrarna fick lägesrapport från EU:s pågående frihandelsavtalsförhandlingar samt arbetet med att genomföra EU:s olika frihandelsavtal.

EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 12 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.