Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Nytt Erasmus-program ger fler möjligheter

Publicerad

Utbildnings- och ungdomsministrarna som träffades i Bryssel 26 november behandlade Erasmus för perioden 2021-2027. Kulturministrarna träffades 27 november och diskuterade bland annat om mediernas roll för att stärka motståndet mot desinformation.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i samtal med sin franska kollega Gabriel Attal. Foto: EU-representationen
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med sin franska kollega Franck Riester. Foto: EU-representationen

Erasmusprogrammet 2021–2027

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Nuvarande program avslutas 2020. Programmet har hittills gett nära 200 000 svenska ungdomar och lärare möjlighet att vara i ett annat europeiskt land för att lära tillsammans med likasinnade från hela Europa.

Rådet antog delar av Erasmus+programmet för perioden 2021-2027.  Bland annat kommer  programmet att omfatta alla utbildningsnivåer. Det nya förslaget kan ge fler svenskar möjlighet till erfarenhetsutbyten och nya perspektiv som bidrar till höjd kvalitet inom utbildningsområdet.

Nästa steg är Europaparlamentets behandling av förslaget.

Diskussion om desinformation

När kultur- och idrottsministrarna träffades den 27 november diskuterade de mediernas roll för att stärka motståndet mot desinformation.

En av frågorna under diskussionen var vikten av ökad kunskap om mediernas interna funktion, om transparens och mediernas oberoende. Ministrarna var överens om att denna utmaning ska hanteras tillsammans med utökad och bättre samordning inom och mellan EU:s medlemsländer.

Bakgrunden till diskussionen är bland annat en efterlysning från Europeiska rådet under mötet i oktober om åtgärder för att skydda EU:s demokratiska system och bekämpa desinformation.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke företrädde Sverige på mötet.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om rådsmötet för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor 26-27 november

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.