Innehållet publicerades under perioden

-

Samarbetet mellan EU och Nato på EU:s försvarsministermöte

När EU-ländernas försvarsministrar möts i Bryssel 20 november ska de diskutera samarbetet mellan EU och Nato. De ska även ta upp pågående militära insatser och EU:s träningsmissioner.

Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige när EU-ländernas försvarsministrar träffas inom ramen för EU:s utrikesråd 20 november. Mötet kommer att handla om relationerna mellan EU och Nato, insatser och träningsmissioner. Foto: EU-representationen

EU och Nato

Relationerna mellan EU och Nato är den första punkten på dagordningen när EU:s försvarsministrar möts. De kommer bland annat att diskutera hybridhot och militär rörlighet. För regeringen är samarbetet viktigt för att stärka den europeiska säkerheten och krishanteringsförmågan.

Insatser och träningsmissioner

Försvarsministrarna ska även behandla de olika pågående militära insatserna och träningsmissionerna. För närvarande pågår sex militära insatser och träningsmissioner i bland annat Mali, Centralafrikanska republiken och Bosnien-Hercegovina.

Försvarsminister Peter Hultqvist representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

kommenterad dago

Mer på rådets webbplats om mötet i EU:s utrikesråd 19-20 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.