Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Slutförhandling av EU:s budget för 2019

Publicerad

När Ekofinrådet möts 16 november ska EU:s budget för 2019 fastställas. Slutförhandlingarna med Europaparlamentet sker parallellt med Ekofinmötet.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Den 16 november slutförhandlar ministerrådet för ekonomiska och finansiella frågor och Europaparlamentet EU:s budget för 2019. Foto: Europeiska rådet

Positioner inför förhandlingarna om EU:s budget 2019

EU-kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2019 är totala utgifter om 165,6 miljarder euro i åtaganden och 148,7 miljarder euro i betalningar.

Rådets position innebär att åtagandena minskar med 1,6 miljarder euro och att betalningarna minskar med 670 miljoner euro jämfört med EU-kommissionens förslag.

Europaparlamentets position innebär att åtagandena och betalningar ökar med 700 miljoner jämfört med EU-kommissionens förslag.

I slutförhandlingarna ska EP och rådet nå en gemensam överenskommelse.

Regeringens ståndpunkter

Regeringen förespråkar en effektiv och återhållsam EU-budget med inriktning på aktuella EU-prioriteringar och som ger ett tydligt europeiskt mervärde.

I förhandlingarna driver regeringen en linje som syftar till minskade utgiftsnivåer och till realistiska betalningsnivåer. Regeringen verkar för en effektiv användning av EU:s medel med förbättrade resultat.
Regeringen värnar om budgetdisciplin och god ekonomisk förvaltning och för en återhållsam medlemsavgift till EU.

Därför är regeringen kritisk till Europaparlamentets förslag som innebär att det överenskomna budgetramstaket överskrids. Regeringen anser därtill att det måste finnas marginaler för anslagen både till åtaganden och betalningar som ger utrymme vid oförutsedda händelser.

Max Elger, statssekreterare på finansdepartmentet företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

 

 

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofinrådet 16 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.