Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 44

Publicerad

Förra veckan i säkerhetsrådet: Syrien, Sudan-Sydsudan/UNISFA, Cypern, Libanon/resolution 1559, Ukraina, Västsahara/MINURSO, Libyen/ICC. Antagande av arbetsprogrammet för november.

Kinas FN-ambassadör Ma Zhaoxu i säkerhetsrådet
Kina, en av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, är november månads ordförande. Foto: Evan Schneider / UN Photo

På måndagen hölls det månatliga mötet om den humanitära situationen i Syrien. Chefen för FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA), Mark Lowcock, briefade rådet. Han beskrev problemen med bristande humanitärt tillträde, betonade vikten av att befolkningen i Idlib fick åtnjuta en fortsatt relativt lugn situation samt uppmanade rådet att förnya resolution 2165. Pennhållarna för det humanitära spåret i Syrien – Sverige och Kuwait – uppmanade syriska myndigheter att samarbeta med FN för att möjliggöra humanitärt tillträde till svårtillgängliga områden. Utöver dessa gemensamma budskap gjorde Sverige ett kort nationellt inlägg.

Under måndagen hölls även konsultationer om FN:s insats UNISFA i området Abyei mellan Sudan och Sydsudan. Insatsens mandat behöver förlängas under kommande veckor. Sverige uttryckte stöd till generalsekreterarens rekommendation att förlänga insatsens mandat med ett år och möjliggöra för UNISFA att ge tydligare stöd till fredsprocessen.

På tisdagen antogs en resolution om det pågående utbrottet av Ebola i Demokratiska republiken Kongo (DRK) på initiativ av Etiopien och Sverige. Resolutionen tar upp vikten av fortsatt internationellt engagemang och regionalt samarbete för att hantera Ebolautbrottet. I resolutionen fördömer rådet väpnade attacker mot civila som kraftigt försvårar för humanitär hjälp. Rådet lyfter dessutom fram vikten av att kvinnor deltar fullt ut i Ebola-responsen liksom behovet av att stärka nationella hälso- och sjukvårdssystem för att hantera nuvarande, och förhindra framtida, epidemier.

På initiativ av Sverige hölls på tisdagen ett extrainsatt öppet möte om situationen i Ukraina i ljuset av den instabila säkerhetssituationen och de planerade så kallade ”valen” i Donetsk och Luhansk i östra Ukraina. Efter en proceduromröstning om briefers, begärd av Ryssland, briefades rådet av chefen för FN:s kontor för politiska frågor (DPA) Rosemary DiCarlo samt Ursula Mueller från OCHA. DiCarlo efterlyste en återupplivad diplomatisk process, uppmanade till respekt för vapenvilan, och underströk att de planerade valen stod i motsättning till fredsprocessen. Mueller redogjorde för den allvarliga humanitära situationen och säkerhetslägets effekter för civila. Sverige framhöll bland annat de planerade valens oförenlighet med såväl folkrätten som Minsköverenskommelserna. Vi betonade att situationen i Ukraina inte bara utgjorde ett regionalt problem utan ett globalt sådant som utmanade den internationella rättsordningen. Inför mötet hölls en pressträff med rådets nuvarande, inkommande och senaste EU-medlemmar (”EU8”).

Under onsdagen hölls konsultationer om Cypern. Rådets medlemmar uttryckte stöd för en fortsatt fredsprocess, och uppmanade alla parter att engagera sig konstruktivt för att nå en lösning. Nästa mandatförlängning för UNFICYP äger rum i januari 2019.

Rådet samlades även för konsultationer om efterlevnaden av resolution 1559 om Libanon, och briefades av DPA-chefen DiCarlo. Rådsmedlemmarna var eniga om att Libanons suveränitet och självständighet behövde garanteras. De välkomnade parlamentsvalen som hållits tidigare under året och såg nu fram emot en snabb regeringsbildning. Vidare betonades den nya regeringens ansvar att ta nya steg för genomförande av resolution 1559. De flesta rådsmedlemmarna lyfte UNRWA:s viktiga roll.

På onsdagen antog säkerhetsrådet en resolution som förlängde mandatet för FN:s insats i Västsahara (MINURSO) med sex månader. I röstmotiveringen uttryckte Sverige starkt stöd för insatsens och FN-sändebudets ansträngningar och välkomnade det planerade återupptagandet av förhandlingar. Under medlemskapet har Sverige framgångsrikt verkat för erkännande av kvinnors och ungas deltagande i den politiska processen, samt varit pådrivande i uppmärksammandet av den humanitära situationen för sahariska flyktingar.

På torsdagen inleddes det kinesiska rådsordförandeskapet i och med det formella antagandet av arbetsprogrammet för november. Kinas signaturevent är en rådsresa till Kina samt två öppna debatter: om multilateralism och FN:s roll samt om fred och säkerhet i Afrika. 

På fredagen hölls den halvårsvisa briefingen om internationella brottmålsdomstolens (ICC) arbete rörande Libyen (en av två landsituationer som domstolen hanterar på uppdrag av säkerhetsrådet). ICC-åklagaren Fatou Bensouda uppdaterade rådet om utvecklingen i ärendet med utgångspunkt i den senaste rapporten från åklagarkontoret. Sverige framhöll bland annat tydligt stöd till domstolens arbete och uttryckte oro över det eskalerade våldet.

Sveriges anförande kan ses här (01:02:20 in i klippet) och läsas här FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här.