Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Trafiksäkerhet och förarvillkor på EU:s transportministermöte

Publicerad

Nya regler om utstationering, cabotage, kör- och vilotider och färdskrivare är några frågor EU:s transportministrar ska behandla när de träffas i Bryssel 3 december. Ministrarna ska även enas om nya regler för vägsäkerhet och marknadstillträde inom vägtransportsektorn.

Tomas Eneroth hälsar på Kadri Simson
Infrastrukturminister Tomas Eneroth samtalar med Estlands infrastrukturminister Kadri Simson vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Marknadstillträde och sociala villkor för förare

EU:s transportministrar ska ta ställning till ett antal förslag om marknadstillträde inom vägtransportsektorn och sociala villkor för förare. Förslagen innehåller nya bestämmelser om förares körtider och vilotider, positionsbestämning med hjälp av färdskrivare, utstationering av förare i andra medlemsländer samt cabotage och etablering av vägtransportföretag inom EU.

Ministrarna förväntas också komma överens om ett utkast till direktiv om att främja kombinerad transport med olika trafikslag.

Trafiksäkerhet

Transportministrarna ska även behandla ett förslag om trafiksäkerhet på vägar. Förslaget ställer krav på den som ansvarar för att bygga och sköta vägar att systematiskt ta hänsyn till trafiksäkerhet vid både skötsel och nybyggnation.

Sommartid och tågresenärers rättigheter

Det österrikiska ordförandeskapet kommer också att rapportera om förhandlingsläget om förslaget om att avskaffa de säsongsbaserade tidsomställningarna samt om förslaget att uppdatera tågresenärers rättigheter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i transportrådet 3 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.