Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Ukraina, Centralasien, säkerhet och försvar på utrikesrådet

Publicerad

Ukraina, Centralasien och Bosnien-Hercegovina är några av frågorna på dagordningen när utrikesministrarna träffas i Bryssel måndag 19 november. Tillsammans med försvarsministrarna kommer de även att ta upp säkerhet och försvar på ett gemensamt möte.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant för utrikes frågor, Feredrica Mogherini med att kommentera aktuella utrikespolitiska frågor. Denna gång förväntas hon ta upp Palermo-konferensen om Libyen, Khashoggi-fallet samt Iran och JCPOA-avtalet.

Centralasien

Inför ett ministermöte mellan EU och fem länder i Centralasien 23 november kommer utrikesministrarna från EU-länderna att ha en diskussion om läget i den regionen. På ministermötet 23 november deltar representanter från Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan samt EEAS, det vill säga EU:s utrikestjänst.

Bosnien-Hercegovina

Utrikesministrarna kommer också att diskutera situationen i Bosnien-Hercegovina, efter de allmänna valen i landet i oktober.

Ukraina

En diskussion om relationerna med Ukraina och hur EU kan stötta landet, i ljuset av att det är fyra år sedan annekteringen av Krim och inför kommande val i Ukraina, står också på agendan.

Gemensamt möte om säkerhet och försvar

Tillsammans med försvarsministrarna ska utrikesministrarna diskutera säkerhet- och försvarsrelaterade frågor samt anta rådslutsatser.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet. Försvarsminister Peter Hultqvist deltar i sista delen på mötet tillsammans med Margot Wallström.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 19-20 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.