Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Ändrade skatter från 1 januari

Publicerad

Med anledning av riksdagens rambeslut om statens budget för 2019 genomför övergångsregeringen nu de ändringar på skatteområdet som ska träda i kraft vid årsskiftet. Den antagna budgetreservationen från Moderaterna och Kristdemokraterna innebär bland annat höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, ett förstärkt jobbskatteavdrag och en justering i skattesänkningen för personer över 65 år.

Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter 2019 samt förändringar inom skatte- och avgiftsområdet. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag. Regeringen genomför nu de förslag som riksdagen beslutat om och som ska träda i kraft 1 januari 2019.

Höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Regeringen utfärdade den 20 december 2018 en ändring i inkomstskattelagen som innebär att skatten sänks för de personer som betalar statlig inkomstskatt. Det sker genom att den nedre skiktgränsen ändras till 490 700 kronor och den övre till 689 300 kronor. Höjningen av den övre skiktgränsen motsvarar den årliga uppräkningen för 2019 enligt gällande lagstiftning medan den nedre höjs med anledning av riksdagens rambeslut med 16 800 kronor mer än vad den årliga uppräkningen skulle ha gett. Den extra ändringen av den nedre skiktgränsen innebär att personer som har en månadslön som överstiger ca 42 000 kronor betalar 280 kronor mindre i skatt per månad. Den offentligfinansiella effekten av den extra ändringen beräknas till 4 miljarder kronor.

Förstärkt jobbskatteavdrag

Regeringen utfärdade den 20 december 2018 en ändring i inkomstskattelagen som innebär att jobbskatteavdraget förstärks från och med 1 januari 2019. För en arbetstagare med en månadsinkomst på 30 000 kronor innebär det omkring 200 kronor i lägre skatt per månad. Den offentligfinansiella effekten med anledning av ändringen beräknas till 10 miljarder kronor.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Regeringen utfärdade den 20 december 2018 en ändring i inkomstskattelagen som innebär en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år. Ändringen innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer över 65 år med inkomster mellan 5 000 och 98 000 kronor i månaden. Skattesänkningen som följer av riksdagens rambeslut är större än förslaget som ingick i övergångsregeringens budgetproposition. Den offentligfinansiella effekten beräknas till 5,2 miljarder kronor, istället för 4,17 miljarder kronor som var effekten av förslaget i övergångsregeringens budgetproposition.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.