Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Beslut om europeisk arbetsmyndighet på EU-möte

Publicerad

EU-ländernas social-, sysselsättnings-, och hälsoministrar träffas i Bryssel 6–7 december för att diskutera ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet som ska stötta EU-länderna i frågor om gränsöverskridande arbete. Förslaget om likabehandling och förbud mot diskriminering samt förbättrad arbetsmiljö är andra frågor på dagordningen.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson representerar Sverige på mötet i Bryssel. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska rådet

Europeisk arbetsmyndighet

Kommissionen presenterade tidigare i år ett förslag till att inrätta en ny europeisk arbetsmyndighet för att stötta EU-länderna i frågor om arbete över gränserna. Den europeiska arbetsmyndigheten ska även stötta medlemsstaterna i samordningen av de sociala trygghetssystemen och medla i tvister mellan EU-länder. Ministrarna väntas ställa sig bakom rådets position.

Förslaget om likabehandling

Ministrarna ska få en lägesrapport av ordförandeskapet om förslaget om likabehandling. Förslaget innehåller förbud mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning inom den offentliga och privata sektorn. Förslaget ska gälla alla personer och inom bland annat hälso- och sjukvård, utbildning och tillgång till varor och tjänster. Syftet med förslaget är att ge ett likvärdigt skydd mot diskrimination i alla EU-länder.

Förslaget, som presenterades 2008, blockeras av några EU-länder och kan därför inte antas. Förhandlingar för att försöka lösa blockeringen fortsätter i rådsarbetsgruppen för sociala frågor.

Socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

EU:s socialministrar ska sannolikt godkänna en rekommendation till EU-länderna att ge ett förbättrat socialt skydd för personer oavsett om de är arbetstagare eller egenföretagare. Rekommendationen har tagits fram efter det sociala toppmötet i Göteborg hösten 2017.

Förbättrad arbetsmiljö

Ministrarna kommer att godkänna rådets position för förslaget om gränsvärden för exponering av cancerframkallande och farliga ämnen på arbetsplatser. Förslaget omarbetas regelbundet då ny kunskap och vetenskapliga uppgifter ständigt förbättras, vilket har en stor betydelse för arbetstagares hälsa. Tillägget den här gången gäller fem kemiska ämnen.

Under rådsmötets andra dag står flera frågor inom hälsoområdet på dagordningen, bland andra bättre samarbete mellan EU-länderna mot sjukdomar som kan förhindras genom vaccination.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för ministermötet 6-7 december

Mer om mötet i rådet för sysselsättnings-, hälso- och konsumentfrågor 6-7 december

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.