Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om fiskekvoter för 2019

Publicerad

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar möttes i Bryssel 17–18 december beslutade de om 2019 års fiske i Atlanten och Nordsjön. Den gemensamma jordbrukspolitiken för 2021–2027 och EU:s strategi för bioekonomi var också på dagordningen.

Sven-Erik Bucht och Elisabeth Köstinger
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samtalar med österrikiska ministern Elisabeth Köstinger på mötet i jordbruks- och fiskerådet. Foto: Regeringskansliet

Fiske i Atlanten och Nordsjön 2019

Varje år på jordbruks- och fiskerådet i december beslutar fiskeministrarna om kommande års fiskemöjligheter i EU:s vatten i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och Medelhavet samt för EU:s fiske i vatten som delas med länder utanför EU.

EU:s fiskeministrar kom på mötet överens om 2019 års kvoter. Resultatet av förhandlingarna innebär att fler bestånd fiskas enligt målet om maximal hållbar avkastning. Överenskommelsen omfattar även begränsningar för ålfiske i Atlanten, Östersjön och Medelhavet. Nytt för 2019 är att regleringen avser all ål, även glasål, och att fritidsfisket samt Medelhavet omfattas av regleringen.

Under nästa år införs också landningsskyldighet för alla kvoterade arter inom EU, vilket innebär att all fångst – även bifångst – inte längre får kastas och måste föras i land.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Ministrarna fick en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027 och diskuterade sedan förslagen. Diskussionen handlade bland annat om förändringar av den gröna arkitekturen, enklare regler och behovet av flexibilitet. EU-kommissionen presenterade förslagen till förordningar den 1 juni i år.

EU:s bioekonomistrategi

EU-kommissionen presenterade i oktober en uppdaterad bioekonomistrategi som ursprungligen är från 2012. Syftet med strategin är en hållbar bioekonomi i EU med starkare koppling mellan ekonomi, samhälle och miljö. I den uppdaterade strategin ligger fokus på åtgärder för att öppna upp för investeringar och marknader, att påskynda utveckling av lokala bioekonomier och att förstå bioekonomins ekologiska gränser.

På mötet diskuterade ministrarna även hur bioekonomin kan bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i jordbruks- och fiskerådet 17-18 december

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.