Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och EU:s långtidsbudget när EU-ledarna möts

Publicerad

Brexit, EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027, utrikesfrågor och migration och är några av frågorna som statsminister Stefan Löfven och övriga EU-ledare ska ta sig an när de möts i Bryssel 13–14 december.

Brexit

Storbritanniens utträde ur EU är ett ämne som dominerar EU-agendan för närvarande. Under mötet kommer EU-ledarna att diskutera den fortsatta processen, en fråga som aktualiserats ytterligare av den osäkerhet som råder kring den politiska utvecklingen i Storbritannien.

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer det österrikiska ordförandeskapet att ge stats- och regeringscheferna en lägesuppdatering av de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. EU-ledarna får då möjlighet att framföra sina prioriteringar i förhandlingen samt ge sin syn på när förhandlingarna bör vara klara.

Inre marknaden

På mötet kommer stats- och regeringscheferna att anta slutsatser om statusen på den inre marknaden, det vill säga samarbetet om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

Migration och utrikesfrågor

Ordförandelandet Österrike rapporterar om förhandlingsläget i migrationsfrågorna. Stats- och regeringscheferna ska sedan anta slutsatser om de pågående förhandlingarna.

EU-ledarna kommer även att förbereda toppmötet mellan EU och Arabförbundet 24–25 februari 2019 och beröra situationen i Azovska sjön.

Eurotoppmöte

Stefan Löfven kommer också att delta i eurotoppmötet, ett möte för länder med euron som valuta där även övriga EU-länder bjuds in. Där diskuteras EMU-fördjupning och hur euro-samarbetet ska föras framåt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om mötet i Europeiska rådet 13-14 december

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.