Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och långtidsbudget på EU-toppmöte

Publicerad

Diskussioner om brexit och EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 dominerade Europeiska rådet 13–14 december. Statsminister Stefan Löfven och övriga stats- och regeringschefer antog en rad slutsatser om bland annat migration, desinformation, klimatförändringar och samarbetet på den inre marknaden. Mötet avslutades med en diskussion om EMU-samarbetet.

Brexit

Storbritanniens utträde ur EU dominerade ännu en gång EU-ledarnas agenda. På mötet diskuterade de hur EU skulle gå vidare och stötta Storbritannien utan att för den skull omförhandla utträdesavtalet.

Stats- och regeringscheferna bekräftade slutsatserna om utträdesavtalet och den politiska förklaringen från mötet den 25 november. De betonade att EU står bakom avtalet och att det inte är öppet för omförhandling. Samtidigt underströk EU-ledarna att reservlösningen för Irland är en försäkring som inte är avsedd att användas. I stället är avsikten att snabbt förhandla fram alternativa lösningar i den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

EU:s långtidsbudget

Det österrikiska ordförandeskapet gjorde en lägesuppdatering av de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Stats- och regeringscheferna fick möjlighet att föra fram sin syn på när förhandlingarna ska vara klara och på prioriteringarna.

Slutsatser om inre marknaden och migration

På mötet antog stats- och regeringscheferna slutsatser om den att inre marknaden behöver utvecklas och till exempel ta sig an digitalisering och artificiell intelligens.

Stats- och regeringscheferna diskuterade slutsatserna om migration och kom fram till att försätta det pågående arbetet.

Utrikesfrågor och desinformation

EU-ledarna ser ytterst allvarligt på situationen i Kertjsundet och Azovska sjön samt de brott Ryssland begår mot internationell rätt. De begär att de tillfångatagna ukrainska sjömännen släpps omedelbart.

Stats- och regeringscheferna var överens om att förlänga sanktionerna mot Ryssland.

På mötet förberedde stats- och regeringscheferna också toppmötet mellan EU och Arabförbundet 24–25 februari 2019.

Spridningen av storskalig och systematisk desinformation är ett hot mot våra demokratiska system konstaterade EU-ledarna på mötet. De anser att desinformation måste bemötas snabbt och effektivt och att myndigheter och andra aktörer måste koordinera arbetet.

Klimatförändringar

Stats- och regeringscheferna uppmanar ministerrådet att arbeta vidare med EU-kommissionens förslag om en långsiktig klimatstrategi för EU. Europeiska rådet kommer inom det närmaste halvåret att ge övergripande vägledning om prioriteringar så att EU senast 2020 kan lägga fram en långsiktig klimatstrategi i linje med Parisavtalet.

Eurotoppmöte

Statsminister Stefan Löfven deltog även i eurotoppmötet, ett möte för länder med euron som valuta där även övriga EU-länder bjuds in. EU-ledarna antog slutsatser om EMU-fördjupning och gav ett mandat till finansministrarna att arbeta vidare med ett budgetinstrument för euroområdet.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven deltog på Europeiska rådets möte i Bryssel 13-14 december. Foto: EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om mötet i Europeiska rådet 13-14 december

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.