Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Ett digitalt Europa, cybersäkerhet och e-privacy på EU:s telekommöte

Publicerad

På telekområdets möte i Bryssel 4 december kom EU-ländernas digitaliseringsministrar överens om delar av förslaget om programmet för ett digitalt Europa. Ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet och uppdaterade regler för e-privacy var andra frågor på dagordningen.

Peter Eriksson och Francisco Polo
Digitaliseringsminister Peter Eriksson samtalar med spanske statssekreteraren Francisco Polo inför mötet i telekområdet 4 december. Foto: Europeiska unionens råd

Programmet för ett digitalt Europa

EU:s digitaliseringsministrar kom överens om delar av förslaget om programmet för ett digitalt Europa. Detta europeiska finansieringsprogram är framtaget för att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa.

Europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet

Ministrarna fick även en lägesrapport om förslaget om att inrätta ett europeiskt kompetenscentrum för frågor om cybersäkerhet och tillhörande nätverk av nationella samordningscentrum.

Integritet och elektronisk kommunikation

Ministrarna diskuterade även förslaget om att uppdatera reglerna för integritet och elektronisk kommunikation, även kallat e-privacy.

Kodexen för elektronisk kommunikation

Ministerrådet godkände också en reform som gör att det blir enhetligare regler för telekommunikation inom EU. Reformen omfattar den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation och ett uppdaterat mandat för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, Berec.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i telekområdet 4 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.