Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s långtidsbudget och förberedelser för Europeiska rådet på ministermöte

Publicerad

EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-frågor diskuterade EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och rättsstatens principer när de träffades i Bryssel 11 december. De förberedde också nästa möte i Europeiska rådet, 13–14 december.

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

EU-ministrarna fick en lägesuppdatering av de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Ministrarna hade sedan möjlighet att framföra sina olika prioriteringar i förhandlingarna och kunde ge sin syn på de utkast till texter som så småningom ska ligga till grund för en kommande slutuppgörelse om den fleråriga budgetramen.

Förberedelser inför Europeiska rådet 13–14 december

EU-ministrarna behandlade ett första utkast till slutsatser till Europeiska rådets möte 13–14 november. Europeiska rådet kommer att ta upp EU:s långtidsbudget, inre marknaden, migration samt förbereda toppmötet mellan EU och Arabförbundet 24–25 februari 2019.

Rättsstatens principer i Polen och Ungern

EU-kommissionen inledde med att gå genom den senaste utvecklingen för rättsstatens principer i Polen. Sedan höll rådet den tredje utfrågningen av Polen inom ramen för Artikel 7-förfarandet.
EU-kommissionen lade i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Ungern och EU:s grundläggande värderingar

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern eftersom Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. EU-ministrarna fick en kort lägesuppdatering.

Europeiska planeringsterminen 2019

EU-kommissionen presenterade sin årliga tillväxtöversikt som inleder arbetet med den europeiska terminen för 2019. Den europeiska terminen är ett ramverk i EU för att förenkla rapporteringen och granskningen av makroekonomiska obalanser i EU-länderna.

EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige på mötet i Bryssel.

 

Anna Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel för att förbereda EU-toppmötet 13-14 december. De diskuterade också EU:s långtidsbudget och fick en lägesrapport om arbetet med rättsstatens principer i Polen. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om allmänna rådets möte 11 december