Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

EU:s miljöministrar överens om utsläppskrav på lastbilar

Publicerad

På miljörådets möte 20 december enades EU:s miljöministrar om hur mycket koldioxid nyproducerade lastbilar ska få släppa ut. De kom också överens om delar av Lifeprogrammet och diskuterade EU:s långsiktiga klimatstrategi.

Utsläppskrav på lastbilar

EU:s miljöministrar kom överens om förslaget till förordning om utsläppskrav på nyproducerade lastbilar. Överenskommelsen innebär främst att koldioxidutsläppen från tunga fordon ska minska med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030, jämfört med utsläppen 2019. Målet för 2030 är bindande om det inte aktivt ändras vid översynen 2022, vilket är en förstärkning av förslaget som välkomnas av regeringen.

Efter överenskommelsen i miljörådet kommer förhandlingar att inledas mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Detta väntas ske under våren.

Lifeprogrammet för EU:s miljö- och klimatpolitik

På mötet kom EU:s miljöministrar också överens om delar av det nya Lifeprogrammet för perioden 2021–2027. Programmet syftar till att främja EU:s miljö- och klimatpolitik och bidra till övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi.

Långsiktig klimatstrategi för EU

Klimatministrarna diskuterade EU-kommissionens förslag till en långsiktig strategi för minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet. Kommissionen rekommenderar i sitt förslag till långsiktig strategi att EU ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 och i förslaget finns scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till att minska utsläppen i den utsträckning som krävs för att nå detta mål.

Det uttalade målet med den behandling av förslaget som påbörjades i och med diskussionen på miljörådet är att EU ska skicka in en ambitiös långsiktig klimatstrategi till FN:s klimatsekretariat under 2020.

Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om miljörådets möte 20 december

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.