Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

EU:s ministerråd överens om nya regler för vägtransporter

Publicerad

På ministerrådets möte i Bryssel 3 december nådde EU-ländernas transportministrar en överenskommelse om arbetsvillkor för yrkeschaufförer och konkurrens inom transportnäringen. De enades bland annat om nya regler för utstationering, cabotagetransporter, kör- och vilotider och färdskrivare.

Arbetsvillkor och konkurrens för vägtransporter

EU:s transportministrar enades efter långa förhandlingar om nya regler för vägtransporter i EU. Överenskommelsen innehåller nya bestämmelser om förares körtider och vilotider, positionsbestämning med hjälp av färdskrivare, utstationering av förare i andra medlemsländer samt cabotagetransporter och etablering av vägtransportföretag inom EU.

Nästa steg är att Europaparlamentet ska ta ställning till EU-kommissionens förslag. Därefter följer förhandlingar mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Pressmeddelande: EU:s transportministrar nådde överenskommelse om transportfrågor

Trafiksäkerhet på vägar

Transportministrarna kom även överens om ministerrådets position om ett förslag om trafiksäkerhet på vägar. Enligt de nya bestämmelserna ska tillämpningsområdet för de nuvarande reglerna att utvidgas till att omfatta fler motorvägar och andra större vägar än tidigare.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i transportrådet 3 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.