Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

FN-ledda konsultationer i Sverige mellan de stridande parterna i Jemen

Publicerad

FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths har lett konsultationer i Sverige med de två stridande parterna i konflikten i Jemen. Sverige stod som värd för konsultationerna som ägde rum i Rimbo norr om Stockholm.

Bild på huset där konsultationerna ägde rum
Konsultationerna ägde rum under en veckas tid på Johannesbergs slott i Rimbo norr om Stockholm. Foto: UD/Anton Dahlquist

Vad handlade konsultationerna om?

Konsultationerna fördes med de två stridande parterna i den konflikt som pågår i Jemen. Syftet var att nå närmare en lösning till konflikten. 

Vilka deltog?

Konsultationerna leddes av FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths. De två parterna som deltog i konsultationerna var en delegation som företräder den jemenitiska regeringen och en delegation som företräder Ansar Allah, det vill säga houthierna.

Vilken är Sveriges roll?

Sverige agerar värdland för de FN-ledda konsultationerna. Det innebär att Sverige primärt bistår med logistiskt stöd så att konsultationerna kan genomföras på bästa möjliga sätt. Sverige har intagit en aktivt stöttande roll under veckans gång tillsammans med andra särskilt engagerade länder.

Vem betalar?

Kostnaderna för konsultationerna delas mellan FN och Sverige. Sverige står för bland annat boendekostnader, flygplatshantering och transporter till och från flygplatsen. Dessa kostnader belastar regeringens budget på utgiftsområde 5 - Internationell samverkan (UO5) och utgiftsområde 7 - Internationellt bistånd (UO7). FN står för bland annat kostnader för säkerhetsvakter, tolkar, teknik, presscenter samt kostnader för övriga deltagare och rådgivare. 

Vad kostar det?

För FN:s och Sveriges del beräknas kostnaderna uppgå till uppskattningsvis 11 miljoner kronor. Av dessa står FN för cirka 8 miljoner kronor och Sverige står för cirka 3 miljoner kronor. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.