Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Förhandling om utsläppskrav på lastbilar på EU:s miljöråd

Publicerad

På miljörådets möte 20 december ska EU:s miljöministrar komma överens om hur mycket koldioxid nyproducerade lastbilar ska få släppa ut. EU:s långsiktiga klimatstrategi och Lifeprogrammet är två andra frågor på ministrarnas agenda. Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Isabella Lövin och Karolina Skog
Klimatminister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog ska bland annat diskutera utsläppskrav på lastbilar och EU:s långsiktiga klimatstrategi med EU-kollegorna i miljörådet. Foto: EU-representationen

Utsläppskrav på lastbilar

I maj 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning om krav på koldioxidutsläpp från nya lastbilar. Enligt förslaget ska utsläppen från nyproducerade tunga fordon minska med 15 procent till 2025, jämfört med utsläppen 2019. Förslaget innehåller även ett vägledande mål om att utsläppen ska minska med 30 procent till 2030, även det jämfört med 2019.

I det förslag som det österrikiska ordförandeskapet har presenterat inför mötet är målnivåerna oförändrade. Regeringen välkomnar förslaget till överenskommelse som ett steg mot att kunna möta Sveriges och EU:s klimatmål, men anser att utsläppen bör minska med 20 procent till 2025 och med 35 procent till 2030. Målen för 2030 bör också gälla om de inte aktivt ändras vid översynen 2022, anser regeringen.

Europaparlamentet röstade i november för att utsläppen ska sänkas med 20 procent fram till 2025 och med 35 procent till 2030, jämfört med 2019, vilket är samma nivåer som regeringen vill se. När rådet har enats som sin position kommer förhandlingar mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet att inledas. Detta väntas ske under våren.

Pressmeddelande: EU:s miljöministrar slutförhandlar utsläppskrav på lastbilar

Lifeprogrammet för EU:s miljö- och klimatpolitik

Life är ett finansieringsprogram som syftar till att främja EU:s miljö- och klimatpolitik och bidra till övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. EU:s miljöministrar väntas på mötet komma överens om innehållet i det nya Lifeprogrammet för perioden 2021–2027. De kommer dock inte att besluta om något budgetbelopp. Diskussioner om EU:s framtida långtidsbudget förs istället i ministerrådets särskilda arbetsgrupp för EU:s fleråriga budgetram och i allmänna rådet.

Långsiktig klimatstrategi för EU

I slutet av november presenterade EU-kommissionen ett meddelande med ett förslag till en långsiktig strategi för minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet. EU:s ledare uppmanade sedan ministerrådet att arbeta vidare med meddelandet så att EU senast 2020 kan presentera en långsiktig klimatstrategi till FN:s klimatsekretariat linje med Parisavtalet.

Kommissionens förslag till långsiktig strategi innehåller scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till EU:s framtida klimatmål. Framför allt innehåller förslaget en rekommendation om att EU ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. Miljörådets möte blir ett första tillfälle för EU:s klimatministrar att utbyta åsikter i frågan.

Pressmeddelande: Isabella Lövin till ministermöte om långsiktig klimatstrategi för EU

Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för miljörådet 20 december

Mer om miljörådets möte 20 december

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.