Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Iran, Ukraina och västra Balkan på utrikesministermöte

Publicerad

Ukraina, situationen i Venezuela och Iran samt på västra Balkan var några av ämnena som EU-ländernas utrikesministrar diskuterade när de möttes i Bryssel 10 december.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s ministerråd för utrikesfrågor möttes 10 december i Bryssel. Utvecklingen i Venezuela och Ukraina och EU:s relationer med Iran och Afrikanska unionen stod på dagordningen. Foto: Europeiska rådet

Venezuela och västra Balkan

Utrikesministrarna diskuterade den politiska och ekonomiska situationen i Venezuela. Den humanitära situationen i landet är katastrofal och har lett till att ett stort antal människor har lämnat landet. Utrikesministrarna diskuterade möjligheten att bilda en internationell kontaktgrupp för att få igång en dialog mellan parterna i landet.

Ministrarna betonade också vikten av EU-närvaro på västra Balkan och fortsatt engagemang i lokala processer.

Iran och Ukraina

På utrikesministrarnas dagordning fanns även EU:s relationer med Iran och den senaste utvecklingen i Azovska sjön, Ukraina. Efter diskussionerna om Ukraina anslöt Ukrainas utrikesminister Pavlo Klimkin till en informell lunch.

Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen

Inför utrikesministermötet mellan EU och Afrikanska unionen 21–22 januari 2019 i Bryssel behandlade utrikesministrarna partnerskapet mellan de två unionerna

Ambassadör Lars Danielsson företrädde Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 11 december

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.