Artikel från Miljödepartementet

Klimatstrategi och ren energi på EU-möte

Publicerad · Uppdaterad

På energirådets möte 19 december informerade det österrikiska ordförandeskapet EU:s energiministrar om läget i pågående förhandlingar på energiområdet. Ministrarna fick även ett första tillfälle att utbyta åsikter om förslaget till en långsiktig klimatstrategi för EU. Statssekreterare Emil Högberg representerade Sverige.

Emil Högberg
EU:s energiministrar möttes i Bryssel 19 december. Statssekreterare Emil Högberg företrädde Sverige. Foto: Europeiska unionens råd

Ren energi, ett sammanlänkat Europa och gasdirektiv

På mötet informerade det österrikiska ordförandeskapet energiministrarna om läget i de avslutande förhandlingarna mellan ministerrådet och Europaparlamentet om de fyra rättsakter som återstår att komma överens om inom paketet för ren energi. Det handlar om elmarknadsdirektivet, elhandelsförordningen, krisberedskapsförordningen och ACER-förordningen.

Energiministrarna fick även en lägesrapport om förhandlingarna med Europaparlamentet om fonden för ett sammanlänkat Europa och information om arbetet med översynen av gasdirektivet.

Långsiktig klimatstrategi för EU

Ministrarna diskuterade också EU-kommissionens förslag till en långsiktig strategi för minskningar av växthusgasutsläppen i EU. Förslaget innehåller scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till EU:s framtida klimatmål.

Emil Högberg, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, företrädde Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om energirådets möte 19 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.