Klimatstrategi och ren energi på EU:s energiministermöte

Publicerad

EU-kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi och arbetet med paketet för ren energi är två av frågorna på ministerrådets agenda när EU:s energiministrar möts i Bryssel 19 december.

Mötessalen där energirådet möts
EU:s energiministrar möts i Bryssel 19 december. Statssekreterare Emil Högberg företräder Sverige. Foto: Europeiska unionens råd

Paketet för ren energi och fonden för ett sammanlänkat Europa

På mötet kommer det österrikiska ordförandeskapet att informera energiministrarna om läget i de avslutande förhandlingarna mellan ministerrådet och Europaparlamentet om de fyra rättsakter som återstår att komma överens om inom paketet för ren energi. Det handlar om elmarknadsdirektivet, elhandelsförordningen, krisberedskapsförordningen och ACER-förordningen.

Energiministrarna kommer även att få en lägesrapport om förhandlingarna med Europaparlamentet om fonden för ett sammanlänkat Europa, som transportministrarna kom överens om 3 december.

Långsiktig klimatstrategi för EU

I slutet av november presenterade EU-kommissionen ett meddelande om en långsiktig strategi för minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet. EU:s ledare uppmanade sedan på Europeiska rådets möte i december ministerrådet att arbeta vidare med meddelandet så att EU senast 2020 kan lägga fram en långsiktig klimatstrategi i linje med Parisavtalet.

Meddelandet innehåller scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till EU:s framtida klimatmål. Energirådets möte blir ett första tillfälle för EU:s energiministrar att utbyta åsikter i frågan.

Emil Högberg, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för energirådet 19 december

Mer om energirådets möte 19 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.