Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Konferens: Den ändrade minoritetslagstiftningen

Publicerad

Den 4 december 2018 bjöd Kulturdepartementet in till en konferens om ändrade bestämmelser om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas skyldigheter som träder i kraft den 1 januari 2019. Under konferensen
belystes även möjligheter och utmaningar kring efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. Här kan du se hela konferensen i efterhand.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger dagen

Stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

De samordnande och uppföljande myndigheterna informerar

Internationella åtaganden om de nationella minoriteternas rättigheter - en del av skyddet för mänskliga rättigheter

Föreläsning av Sia Spiliopoulou Åkermark, jur.dr.

Inspiration: Praktiska exempel

Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk - en del av samhället

Föreläsning av Lennart Rhodin, minoritetssakkunnig

Förändringar i den minoritetspolitiska strategin

Kulturdepartementet informerar

Frågepass

Inspiration: Praktiska exempel

Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas

Minoritetslagstiftningen från den 1 januari 2019

Kulturdepartementet informerar

Nationella minoriteter i beslutsprocesser

Mer om rätten till inflytande och delaktighet

Inspiration: Praktiska exempel

Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas

Hur säkerställer vi efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter?

Panelsamtal