Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Konferens: Den ändrade minoritetslagstiftningen

Publicerad

Den 4 december 2018 bjöd Kulturdepartementet in till en konferens om ändrade bestämmelser om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas skyldigheter som träder i kraft den 1 januari 2019. Under konferensen
belystes även möjligheter och utmaningar kring efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. Här kan du se hela konferensen i efterhand.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger dagen

Stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

De samordnande och uppföljande myndigheterna informerar

Internationella åtaganden om de nationella minoriteternas rättigheter - en del av skyddet för mänskliga rättigheter

Föreläsning av Sia Spiliopoulou Åkermark, jur.dr.

Inspiration: Praktiska exempel

Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk - en del av samhället

Föreläsning av Lennart Rhodin, minoritetssakkunnig

Förändringar i den minoritetspolitiska strategin

Kulturdepartementet informerar

Frågepass

Inspiration: Praktiska exempel

Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas

Minoritetslagstiftningen från den 1 januari 2019

Kulturdepartementet informerar

Nationella minoriteter i beslutsprocesser

Mer om rätten till inflytande och delaktighet

Inspiration: Praktiska exempel

Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas

Hur säkerställer vi efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter?

Panelsamtal

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.