Innehållet publicerades under perioden

-

Maliveteraner fick medaljer

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i en ceremoni i Stockholm den 14 december för att tilldela medaljer till de svenska soldater som tjänstgjort i Mali inom FN-insatsen Minusma under det senaste halvåret (Mali 08).

Prins Carl Philip och försvarsminister Peter Hultqvist tacka Maliveteraner.
Prins Carl Philip och försvarsminister Peter Hultqvist tackade chefen för Mali 08 Adam Camél och bataljonsförvaltaren John Andersson under medaljeringsceremonin i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Vid en ceremoni på Kungliga Tennishallen i Stockholm tilldelades soldater som kommit tillbaka från FN-insats i Mali medalj. Försvarsminister Peter Hultqvist och Prins Carl Philip närvarade vid ceremonin. Försvarsmakten har haft soldater i Mali sedan 2014 och de soldater som nu fick medalj har deltagit i insatsen sedan juni 2018. Huvuddelen av styrkan kommer från Amfibieregementet från Berga i södra Stockholm.

- Svenska soldater gör ett viktigt arbete i Mali. Den svenska FN-insatsen omfattar säkerhet, stabilitet och skydd av civila och är ett stöd till den politiska dialog- och försoningsprocessen i Mali. Något som kan skapa förutsättningar för humanitära hjälpinsatser i landet, säger Peter Hultqvist.

Sverige bidrar med ett underrättelseförband (ISR Task Force) och kan verka i hela Mali, men är i huvudsak verksamt i Minusmas västra sektor och förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu.

Mali 08 har nu ersatts av Mali 09 från Skaraborgs regemente, P 4, och de kommer lösa samma uppgift som tidigare; att inhämta, analysera och delge information om konflikten och väpnade grupper till FN.