Artikel från Socialdepartementet

Nya regleringsbrev utan politiska mål

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för myndigheterna för 2019. Regleringsbreven är regeringens årliga instruktion till myndigheterna om bland annat uppdrag. Tidigare års regleringsbrev har innehållit styrande politiska mål. Politiska mål finns inte med i regleringsbreven för 2019 med hänvisning till att regeringen är en övergångsregering, samt att många politiska och långsiktiga målsättningar inte finns med i den av riksdagen antagna statsbudgeten för 2019.

Exempelvis har Försäkringskassan politiska mål i sitt regleringsbrev för 2018 för föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och assistansersättningen, men inte i regleringsbrevet för 2019. Detsamma gäller Pensionsmyndigheten gällande bland annat information, och Arbetsförmedlingen avseende etablering och matchning.

Det är riksdagen som fattar beslut om statens budget, och regeringen som verkställer den budget som riksdagen har beslutat om. Det sker bland annat genom de regleringsbrev som regeringen utfärdar. Detta gäller även om regeringen är en övergångsregering. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter 2019. Därefter har riksdagen på förslag från respektive utskott fattat beslut om hur pengarna ska fördelas inom de olika utgiftsområdena. Det är dessa beslut som ligger till grund för de regleringsbrev som övergångsregeringen utfärdar.

Många myndigheter saknar sedan tidigare mål. Regeringen kan under pågående budgetår föreslå att statens budget för innevarande budgetår ska ändras, vilket sker i form av en ändringsbudget. Det är riksdagen som fattar beslut om en sådan budget. Regeringen kan självständigt under året ändra myndigheternas regleringsbrev. En ny regering kan införa nya mål.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00