Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Reviderat avtal stärker patientsäkerheten i Norden

Publicerad

De nordiska länderna har undertecknat ett reviderat avtal om erkännande av yrkeskvalifikationer hos hälso- och sjukvårdspersonal, samt utbyte av tillsynsinformation mellan myndigheter i Norden. Arjeplogavtalet, som avtalet kallas, är ursprungligen från 1993 och omfattar även personer som är utbildade på Grönland och Färöarna.

  • Sveriges socialminister Annika Strandhäll skriver under det reviderade Arjeplogavtalet

    Socialminister Annika Strandhäll undertecknar det reviderade Arjeplogavtalet. Till vänster syns Christian Syse, Norges ambassadör i Sverige.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Sveriges socialminister Annika Strandhäll tillsammans med de nordiska ambassadörerna

    Från vänster: Ove Ullerup, Danmarks ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika, Finlands ambassadör i Sverige, Estrid Brekkan, Islands ambassadör i Sverige, Christian Syse, Norges ambassadör i Sverige och Annika Strandhäll, Sveriges socialminister.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Jag är glad att de nordiska länderna efter många år av förhandlingar har kunnat underteckna det här avtalet. Nu stärks det nordiska samarbetet kring behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal och även samarbetet kring tillsyn, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Nordiska ministerrådet arbetar för fri rörlighet för vårdpersonal och trygghet för medborgarna genom att det finns kompetent personal som behandlar dem när de är sjuka. Detta avtal är ett mycket bra exempel på det arbetet, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Det så kallade Arjeplogavtalet, egentligen Överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer, upprättades den 14 juni 1993.

Ett reviderat Arjeplogavtal har förhandlats sedan 2010, bland annat för att anpassa det till yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD). Enligt avtalet ska vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet få sina yrkeskvalifikationer erkända på samma villkor som enligt YKD i de nordiska länderna och de självstyrande områdena.

Det reviderade avtalet gör det även möjligt för myndigheterna i Norden att dela tillsynsinformation om vissa vårdpersonalgrupper, bland annat när dessa reser mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island samt Grönland och Färöarna för att arbeta. Syftet är att öka patientsäkerheten.

I dag, tisdagen den 11 december 2018, undertecknades det nya avtalet av Sveriges socialminister Annika Strandhäll. För övriga nordiska länder undertecknade respektive lands ambassadör.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter