Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Sammanhållningspolitiken efter år 2020 på EU-möte

Publicerad

Inriktningen på EU:s sammahållningspolitik efter 2020 var temat när allmänna rådet träffades 30 november.

Statssekreterare Elisabeth Backteman
Den europeiska sammanhållningspolitiken diskuterades i Bryssel 30 november. Elisabeth Backteman, statssekreterare på näringsdepartementet, företrädde Sverige. Foto: Europeiska rådet

Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik. EU-kommissionen presenterade i slutet av maj 2018 ett paket med fem förslag på förordningar för den framtida sammanhållningspolitiken efter 2020.

De fem förslagen handlar om:
• Gemensamma bestämmelser
• Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, och Sammanhållningsfonden.
• Europeiska socialfonden plus, ESF+
• Särskilda bestämmelser om målet för territoriellt samarbete, Interreg
• Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i gränsöverskridande sammanhang.

På mötet hade deltagarna en orienteringsdebatt om vissa delar i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Statssekreterare Elisabet Backteman företrädde Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet om EU:s sammanhållningspolitik 30 november

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.