Innehållet publicerades under perioden

-

#StandUp4HumanRights i fokus när UD uppmärksammar att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fyller 70 år

Den 10 december firar den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Samtidigt utmanas demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Genom kommunikationssatsningen #StandUp4HumanRights uppmärksammar UD i Stockholm, utlandsmyndigheterna och samarbetspartners mänskliga rättigheter på olika sätt – med målet att skapa opinion och påminna beslutsfattare om att leva upp till sina åtaganden.

Deklarationen skrevs av diplomater med olika bakgrund och från olika delar av världen. En av dem var Eleanor Roosevelt från USA
Deklarationen skrevs av diplomater med olika bakgrund och från olika delar av världen. En av dem var Eleanor Roosevelt från USA. Foto: UN Photo/Kari Berggrav

– Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer utgör kärnan i Sveriges utrikespolitik och genomsyrar vår verksamhet i både handling och ord. I en tid då den regelbaserade multilaterala världsordningen utmanas är det särskilt viktigt att vi vågar stå upp för dessa principer, säger utrikesminister Margot Wallström.  

Många utlandsmyndigheter genomför i anslutning till den 10 december seminarier eller events med syftet att öka medvetenheten om och stödja de principer som fastställs i FN-förklaringen. Eftersom 70-års jubiléet sammanfaller med Nobeldagen samarbetar UD även med Nobelstiftelsen för att lyfta fram att mänskliga rättigheter är en förutsättning för forskning och vetenskap.