Statsbidrag på 500 miljoner kronor till kommuner och landsting för extratjänster betalas inte ut

Publicerad

Den 21 december 2018 beslutade riksdagen om anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag. Som en följd av riksdagens beslut betalas inte statsbidraget på 500 miljoner kronor ut till kommuner och landsting som, med hjälp av extratjänster, anställt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I budgetproposition för 2019 föreslog övergångsregeringen att 500 miljoner kronor skulle avsättas 2019 respektive 2020 för statsbidrag till kommuner och landsting som anställer personer med hjälp av extratjänster. Det bidraget kommer inte att betalas ut.