Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Stockholmsöverenskommelsen ger hopp om fredlig lösning i Jemen

Publicerad

Under åtta intensiva dagar har världens blickar riktats mot Rimbo, där FN:s sändebud Martin Griffiths har lett konsultationer med parterna i konflikten i Jemen. Delegationerna från de två parterna, Jemens regering och Ansar Allah, enades torsdagen den 13 december i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen om vapenvila i hamnstaden Hodeidah. Parterna har kommit överens om att dra tillbaka sina trupper från Hodeidah och att hamnen ska administreras under FN-översyn, vilket möjliggör livsviktig import av förnödenheter till landet. Stockholmsöverenskommelsen innefattar också fångutväxling och steg mot en vapenvila i staden Ta’iz.

Delegationsledarna skakar hand på Johannesbergs slott.
Utrikesminister Margot Wallström, Jemens utrikesminister Khaled Al Yamani, FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och Ansar Allah-delegationens ledare Mohammed Abdel Salam vid konsultationernas avslutning i Rimbo den 13 december 2018. Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres deltog under förhandlingarnas slutskede och talade om vikten av förtroendeskapande samtal och de överenskommelser som slöts i Sverige.

- Detta är bara början. Men det är början på en process där det finns en tydlig vilja att komma till ett slutresultat som är fred, och den framtid som det jemenitiska folket förtjänar. Att vi kom fram till en överenskommelse om Hodeidah, något som många skulle betrakta de svåraste problemen på bordet, ger oss hopp om att denna process nu kommer att röra sig steg för steg, sa Guterres.

- Nu vill det jemenitiska folket se resultat - stabilitet, välstånd och fred i sitt land, sa utrikesminister Margot Wallström, och uppmanade sidorna att fortsätta sitt konstruktiva engagemang i FN:s fredsprocess för att bana väg för stabilitet och fred i Jemen.

- Vi hoppas att den positiva andan från Rimbo kommer att fortsätta, sa utrikesministern, som också lyfte fram vikten av att kvinnorna i den tekniska rådgivande gruppen har deltagit under processen.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.