Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 48

Publicerad

I veckan som gick i säkerhetsrådet behandlades bland annat Ukraina, det humanitära spåret i Syrien, samt en workshop med inkommande medlemmar.

Foto: UN Photo / Evan Schneider

På måndagen hölls ett extrainsatt möte om situationen i Ukraina med anledning av det upptrappade läget runt Azovska sjön. Chefen för FN:s kontor för politiska frågor (DPA) Rosemary DiCarlo briefade rådet och uttryckte oro över de ökade spänningarna i området, uppmanade parterna att agera återhållsamt för att undvika vidare eskalering och efterlyste en återupplivad diplomatisk process. Sverige framhöll att Rysslands agerande stred mot folkrätten och uppmanade Ryssland att respektera Ukrainas suveränitet, territoriella integritet och navigationsrätt.

Inför mötet gjorde rådets europeiska FN-ambassadörer ett gemensamt pressuttalande. På svenskt initiativ framförde säkerhetsrådets nuvarande, inkommande och nyliga EU-medlemmar Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige samt Tyskland ett gemensamt pressuttalande efter mötet.

På torsdagen samlades rådet för det månatliga mötet om den humanitära situationen i Syrien i form av en briefing följd av konsultationer. Insatschefen vid FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA) Reena Ghelani belyste upptrappade stridigheter med civila dödsfall även i områden som omfattas av avtal om skydd av civila och humanitärt tillträde. Ghelani konstaterade att gränsöverskridande insatser var det enda alternativet för att kunna leverera förnödenheter till miljontals människor boende i områden som inte kontrolleras av regimen. Därför var en förlängning av mandatet i resolution 2165 (2014) avgörande. Kuwait höll ett anförande å Kuwaits och Sveriges vägnar (som gemensamma pennhållare för humanitära frågor i Syrien) i vilket man bland annat underströk betydelsen av det gränsöverskridande stödet som möjliggjordes i resolution 2165 samt uppmanade Astana-partnerna att slå vakt om vapenvilan i Idlib.

Under torsdagen och fredagen anordnades den årliga workshopen ”Hitting the Ground Running” för rådets medlemmar, avsedd att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte mellan nuvarande och inkommande rådsmedlemmar. Finland stod värd för arrangemanget tillsammans med Columbia University och FN-sekretariatets avdelning för säkerhetsrådsfrågor.