Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 49

Publicerad

Under veckan som gick diskuterades följande frågor i säkerhetsrådet: Antagande av arbetsprogram för Elfenbenskustens ordförandeskap, Syrien/kemvapenspåret, Irak/ FN:s utredningsgrupp för brått begångna av ISIL/Daesh (UNITAD), Iran, debatter om återuppbyggnad efter konflikt respektive samarbete mellan FN och regionala och subregionala organisationer. Säkerhetsrådet gjorde också ett pressuttalande om Sydsudan.

Elfenbenskustens utrikesminister Marcel Amon Tanoh med ordförandeklubban.
Marcel Amon-Tanoh, Elfenbenskustens utrikesminister och säkerhetsrådets ordförande under december månad, leder säkerhetsrådets möte om samarbete mellan FN och regionala och subregionala organisationer den 6 december 2018. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

På måndagen inleddes Elfenbenskustens ordförandeskap i säkerhetsrådet genom det formella antagandet av arbetsprogrammet för december. Landets prioriteringar presenterades under en presskonferens i anslutning till antagandet.

På måndagen hölls även ett Arriamöte (informellt möte utanför rådskammaren) om situationen för personer med funktionsnedsättning i väpnad konflikt. Polen stod värd för mötet tillsammans med Elfenbenskusten, Tyskland, Kuwait och Peru. Rådet briefades av International Disability Alliance (IDA), Unicef, FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA), och FN:s särskilda rapportör för personer med funktionshinder. Sverige betonade bland annat vikten av ett inkluderande och mer målinriktat stöd. Kvinnor och flickors situation behövde särskilt beaktas.

Sveriges anförande (01:26:42)

På tisdagen hölls det månatliga mötet om användningen av kemiska vapen i Syrien i form av konsultationer. Thomas Markram, biträdande chef för FN:s nedrustningskontor (ODA), briefade rådet om genomförandet av resolution 2118 (2013). Samtliga rådsmedlemmar fördömde användningen av kemiska vapen och betonade vikten av ansvarutkrävande. Då det var det sista schemalagda mötet i kemvapenspåret under Sveriges medlemskap i rådet beklagade Sverige, liksom flera andra rådsmedlemmar, återigen att rådet ej hade lyckats nå enighet kring en mekanism för att ställa skyldiga till svars för kemvapenanvändning.

Därefter hölls en briefing om FN:s utredningsgrupp för brått begångna av ISIL/Daesh i Irak (UNITAD). FN:s särskilde rådgivare tillika chef för UNITAD, Karim Khan, briefade rådet för första gången. Khan framhöll att vittnesmål visade på omfattningen av övergreppen som begåtts av Daesh. Många rådsmedlemmar, bland dem Sverige, uttryckte stöd för gruppen, betonade vikten av samverkan med irakiska myndigheter och framhöll behovet av kapacitetsstärkningar av den irakiska rättsstaten. Sverige underströk att gruppen måste ges tillräckliga resurser och relevant expertis, inklusive avseende sexuellt och könsbaserat våld. Ett förhållningssätt med offren i centrum var av yttersta vikt, likaså fick inte bevisning som samlats in av utredningsgruppen användas i åtal som kan leda till dödsstraff.

Därtill begärde Storbritannien och Frankrike på tisdagen en extrainsatt dagordningspunkt i slutet format om den senaste rapporterade iranska robotuppskjutningen. Rådet erhöll en kort briefing från Miroslav Jenča, biträdande chef för sekretariatets politiska avdelning (DPA).

På onsdagen hölls det första av Elfenbenskustens signaturevent under ordförandeskapet – en debatt om konfliktförebyggande och återuppbyggnad efter konflikt under ledning av Elfenbenskustens president Ouattara. Rådet briefades av FN:s generalsekreterare António Guterres, som underströk behovet av konfliktförebyggande och en holistisk och inkluderande ansats. Briefade gjorde även AU-kommissionens ordförande Moussa Faki Mahamat, som betonade att fredsbyggande var en långsiktig process som krävde robust nationell politisk vilja. Sverige framhöll vikten av transition från FN:s fredsbevarande insatser till mer långsiktiga utvecklingsinsatser när förutsättningarna var de rätta. Även FN:s fredsbyggandekommissions (PBC) centrala roll i transition och återuppbyggnad underströks.

På torsdagen samlades rådet för det andra signatureventet under Elfenbenskustens ordförandeskap – en öppen debatt om samarbete mellan FN och regionala och subregionala organisationer under ledning av Elfenbenskustens utrikesminister Marcel Amon Tanoh. Rådet briefades återigen av FN:s generalsekreterare och AU-kommissionens ordförande liksom av ordföranden för ECOWAS, Jean-Claude Kassi Brou. Talarnas budskap var samstämmiga –  dagens utmaningars komplexa, sammanlänkade och gränsöverskridande karaktär krävde gemensamma satsningar på förebyggande och bemötande av konflikters grundorsaker. Sverige underströk att förebyggande behövde stå i fokus för säkerhetsrådets arbete och framhöll de permanenta rådsmedlemmarnas särskilda ansvar för detta. De regionala organisationerna, inte minst i Afrika hade ofta en särskild roll att förebygga konflikt eftersom de ofta kunde se tidiga tecken.

Under fredagen antogs även ett pressuttalande som fördömer sexuellt våld i Sydsudan, efter en incident i staden Bentiu där mer än 150 kvinnor och flickor attackerades. Genom uttalandet uppmanas Sydsudans regering att agera för att hålla förövarna ansvariga.

 

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst