Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

Handskak framför flaggor.
Utrikesminister Margot Wallström, Jemens utrikesminister Khaled Al Yamani, FN:s generalsekreterare António Guterres och Ansar Allah-delegationens ledare Mohammed Abdel Salam vid konsultationernas avslutning i Rimbo den 13 december 2018. Regeringskansliet/Ninni Andersson

I måndags stod Polen värd för ett så kallat Arriamöte (informellt möte utanför rådskammaren) om förhindrande av folkmord, krigsbrott, och brott mot mänskligheten. Rådet briefades av assisterande generalsekreterare för rättsliga frågor, Stephen D. Mathias, och Samantha Capicotto från Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation (AIPR).

Sveriges anförande (00:49:27 in i klippet)

Samma dag antog säkerhetsrådet ett pressuttalande om högnivåkonferensen om Afghanistan som genomförts i Genève under november månad. I uttalandet uppmärksammas bland annat framstegen inom reformansträngningarna.

Pressuttalandet kan läsas här

På tisdagen antog rådet ett ordförandeuttalande om Darfur och FN:s insats UNAMID, i vilket säkerhetsrådet underströk vikten av att genomföra de rekommendationer som presenterats av generalsekreteraren gällande den pågående utfasningen av insatsen.

Ordförandeuttalandet kan läsas här

Därefter hölls den halvårsvisa debatten om den internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT). Rådet briefades av IRMCT:s president Theodor Meron och åklagaren Serge Brammertz.

Sveriges anförande kan ses här (00:48:57 in i klippet)
FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här

På onsdagen hölls den halvårsvis återkommande briefingen om icke-spridning och det kärntekniska avtalet med Iran (JCPOA). Rådet briefades bland annat av assisterande generalsekreterare för politiska frågor Taye Brook Zerihoun. . På svenskt initiativ gjordes ett gemensamt uttalande för media före mötet av EU8-kretsen (dvs. säkerhetsrådets nuvarande, inkommande och nyliga EU-medlemmar Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige och Tyskland). 

Sveriges anförande kan ses här (01:08:40 in i klippet)
FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här

Därefter hölls en debatt om Haiti och FN:s insats MINUJUSTH. Chefen för MINUJUSTH, Helen Meagher La Lime, uppdaterade rådet om läget i övergångsprocessen, arbetet med att stärka rättsstaten samt utvecklingen inför valen. Sverige välkomnade regeringens åtaganden för att skydda och främja mänskliga rättigheter och uppmanade till skyndsamma åtgärder för att säkerställa trovärdighet och inkludering i valprocessen.

FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här

På torsdagen antog säkerhetsrådet enhälligt en resolution om polis, rättsfrågor och kriminalvård (res 2447). Resolutionen framhåller vikten av en samlad ansats för polis-, rättsligt- och kriminalvårdsarbete i FN:s fredsinsatser.

FN:s sammanfattning från mötet och resolutionen kan läsas här

Efter antagandet av res 2447 genomförde rådet ett möte om FN:s regionala kontor i Centralafrika (UNOCA). Rådet briefades av chefen för UNOCA, Francois Louceny Fall, samt av en representant för FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA). Flera rådsmedlemmar tog upp situationen i Kamerun. Sverige framhöll vikten av att säkerhetsrådet fortsatte att bevaka utvecklingen.

Sveriges anförande kan ses här (00:34:15 in i klippet)
Sveriges anförande (text)
FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här

På torsdagen antogs också resolution 2448 som förlänger mandatet för FN:s insats MINUSCA i Centralafrikanska republiken (CAR). Mandatet ger MINUSCA möjlighet att bland annat stärka sitt stöd till den politiska fredsprocessen. Därtill introducerades skrivningar om klimat och säkerhet.

FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här

På eftermiddagen antog säkerhetsrådet resolution 2449 som förlänger det gränsöverskridande humanitära stödet till Syrien ytterligare ett år. Förhandlingarna leddes av Sverige tillsammans med Kuwait.  Tretton rådsmedlemmar röstade för resolutionen medan Kina och Ryssland avstod. Resolutionen möjliggör tillhandahållande av humanitär hjälp till miljontals syrier. Efter antagandet hölls det månatliga mötet om den humanitära situationen i Syrien. FN:s chef för kontoret för humanitära frågor (OCHA), Mark Lowcock, briefade rådet.

Sveriges anförande kan ses här (00:15:50 in i klippet)
Sveriges anförande (text)
FN:s sammanfattning från mötet och resolutionen kan läsas här
Utrikesminister Margot Wallström publicerade en tweet om resolutionen, som kan läsas här (engelska)

Under torsdagen genomfördes även en extrainsatt diskussion om Libanon under dagordningspunkten ”övriga frågor”. Sekretariatet briefade rådet om utvecklingen längs blå linjen och de tunnlar som påträffats.

På begäran av Storbritannien genomfördes i fredags ett extrainsatt möte om Jemen. FN-sändebudet Martin Griffiths briefade och uppdaterade rådet om resultatet av konsultationerna mellan parterna som genomförts i Sverige. Griffiths framhöll att det viktigast i Stockholmsavtalet var överenskommelsen om vapenvila och trupptillbakadragande i Houdeida. Även FN:s humanitära chef, undergeneralsekreterare Mark Lowcok briefade rådet om den humanitära krisen i landet. Rådsmedlemmarna välkomnade genomgående framstegen och underströk vikten av att nu implementera Stockholmsavtalet.

Sveriges anförande kan ses här (00:50:33 in i klippet)
FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här

På fredagen hölls den halvårsvisa briefingen av åklagaren för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), Fatou Bensouda, avseende Darfur. Bensouda framhöll att säkerhetsrådet borde spela en mer aktiv roll för att de som misstänktes för massövergrepp i Darfur skulle kunna åtalas och arresteras. Sverige uttryckte stöd för ICC och underströk bland annat vikten av att samarbeta med åklagarens kontor.

Sveriges anförande kan ses här (00:30:40 in i klippet)
FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här

Under fredagen hölls även kvartalsvisa slutna konsultationer om FN:s insats på Golanhöjderna (UNDOF). Konsultationerna återspeglade huvudsakligen den samsyn som råder om UNDOF:s viktiga stabiliserande roll. Efter konsultationerna om UNDOF hade Ryssland begärt att Kosovo skulle avhandlas med anledning av beslutet i Kosovos parlament om att bilda en federal armé.