Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Venezuela, västra Balkan och Iran på utrikesministermöte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möts 10 december ska de diskutera situationen i Venezuela och på västra Balkan. Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen står också på agendan liksom situationen i Iran.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s utrikesråd möts i Bryssel 10 december. Bland annat situationen i Venezuela och samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen står på mötets dagordning. Foto: Europeiska rådet

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant för utrikes frågor, Federica Mogherini med att kommentera aktuella frågor. Denna gång förväntas hon ta upp utvecklingen på Sri Lanka och i Syrien, mänskliga rättigheter samt den nya handlingsplanen mot desinformation.

Venezuela

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera den politiska och ekonomiska situationen i Venezuela. Den humanitära situationen är katastrofal och har lett till att ett stort antal människor har lämnat landet. EU-länderna undersöker nu möjligheterna att bilda en kontaktgrupp med uppgift att se om det finns förutsättningar att återuppta dialogen mellan regeringen och oppositionen. Det långsiktiga målet är att återupprätta demokratin i landet.

Iran och Ukraina

Utrikesministrarna kommer att diskutera EU:s relationer med Iran. Ämnen som kan komma upp är situationen för de mänskliga rättigheterna i landet, dödsstraffet samt den kärntekniska överenskommelsen JCPOA liksom Irans roll i regionen.

Utrikesministrarna kommer också diskutera den senaste utvecklingen i Azovska sjön, Ukraina.

Västra Balkan

Utrikesministrarna ska även diskutera situationen på västra Balkan och ett förstärkt EU-engagemang i området. EU-närvaro och engagemang i lokala processer är viktigt både för den regionala stabiliteten och utvecklingen i regionen anser regeringen.

Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen

Inför utrikesministermötet mellan EU och Afrikanska unionen 21–22 januari 2019 i Bryssel ska utrikesministrarna behandla partnerskapet mellan de två unionerna. Utrikesministermötet är ett tillfälle att diskutera uppföljningen av toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i Abidjan 2017, som bland annat handlade om fred och säkerhet.

Ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.