Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Ytterligare 196 miljoner betalas ut för kortare cancerköer

Publicerad

Sedan december 2015 har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om kortare väntetider i cancervården. Satsningen omfattar ca 500 miljoner kronor per år. Nu betalas totalt 196 000 000 kronor ut till de landsting som uppfyller villkoren i överenskommelsen för 2018. Samtliga landsting uppfyller kraven och får ta del av pengarna.

– Cancervården ska vara tillgänglig och jämlik över hela landet. Prognoser visar en kraftig ökning av antalet cancerpatienter i framtiden vilket lett till denna särskilda statliga satsning på att stärka cancervården, säger socialminister Annika Strandhäll.

I december 2015 slöt regeringen och SKL en överenskommelse om att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården (dnr S2015/08164/FS). Detta görs i huvudsak genom införandet av standardiserade vårdförlopp.

I april 2018 fördelades 195 000 000 kronor till landstingen för arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp i enlighet med överenskommelsen. Nu ska ytterligare 196 000 000 kronor fördelas till de landsting som lämnar in en redovisning för hur de har arbetat under 2018.

Utbetalning av medlen görs av Kammarkollegiet och fördelningen av medlen mellan landstingen sker i relation till deras befolkningsandel.