Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Desinformation och EU:s långtidsbudget på allmänna rådet

Publicerad

EU:s långtidsbudget, desinformation och det rumänska ordförandeskapets prioriteringar var några av de frågor EU-ministrarna behandlade när de träffades på årets första möte 8 januari.

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

På mötet informerade ordförandelandet Rumänien om hur de planerar att lägga upp de fortsatta förhandlingarna om EU:s långtidsbudget under våren 2019.

EU-kommissionen lade fram sitt förslag på en flerårig budgetram för 2021–2027 under maj och juni 2018. I kommissionens förslag motsvarar utgifterna totalt 1,14 procent av EU:s samlade BNI.

Presentation av det rumänska ordförandeskapets prioriteringar

Rumänien tog 1 januari över som EU:s ordförandeland efter Österrike. På mötet presenterade Rumänien arbetsprogrammet för ministerrådets arbete fram till 30 juni 2019.

EU:s hantering av desinformation

För att skydda våra demokratiska system och den offentliga debatten, inte minst inför valet till Europaparlamentet i maj, presenterade EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst i början av december 2018 en handlingsplan mot desinformation.

På mötet hade ministrarna en diskussion om EU:s hantering av desinformation, bland annat inför EU-valet i maj.

EU-minister Ann Linde representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om allmänna rådets möte 8 januari

Mer om arbetet i allmänna rådet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.