Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Desinformation på utrikesministermöte i Bryssel

Publicerad

Desinformation var huvudpunkten när EU:s utrikesministrar träffades 21 januari. De tog även upp EU:s relationer med Arabförbundet och Asean inför kommande ministermöten.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Desinformation, EU:s relationer med Arabförbundet och Asean stod på utrikesministrarnas dagordning när de mötte i Bryssel 21 januari. Foto: Europeiska rådet

Aktuella frågor på utrikesområdet

EU:s höga representant för utrikesfrågor, Frederica Mogherini, inledde som vanligt mötet med att kommentera några aktuella frågor. Denna gång kommenterade hon situationen i Venezuela, Demokratiska republiken Kongo, Syrien samt Nicaragua.

Desinformation från andra länder

Med utgångspunkt i den nyligen presenterade åtgärdsplanen mot desinformation inför EU-valet i maj diskuterade utrikesministrarna desinformation från externa aktörer. De betonade att arbetet för att motverka desinformation är viktigt och att det behöver stärkas.

EU-Arabförbundet och EU-Asean

Utrikesministrarna hade en förberedande diskussion inför ministermötet mellan EU och Arabförbundet som ska äga rum 24–25 februari i Egypten.

Utrikesministrarna förberedde också utrikesministermötet mellan EU och Asean, Sydostasiatiska nationers förbund. Mötet mellan EU och Asean ägde rum senare på måndagen.

EU-ambassadör Lars Danielsson företrädde Sverige på mötet som ägde rum Bryssel.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 21 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.