Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU-ländernas utrikesministrar ska diskutera desinformation

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar träffas 21 januari står påverkan via desinformation på dagordningen. De ska även diskutera EU:s relationer med Arabförbundet och Asean.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Spridning av information med uppsåt att desinformera har under en tid varit en växande fråga. När EU-ländernas utrikesministrar träffas i årets första utrikesråd står desinformation på dagordningen. Foto: Europeiska rådet

Aktuella frågor på utrikesområdet

EU:s höga representant för utrikesfrågor, Frederica Mogherini, kommer som vanligt att inleda mötet med att kommentera några aktuella frågor. Denna gång förväntas situationen i Venezuela och Demokratiska republiken Kongo komma upp.

Diskussion om desinformation

Utrikesministrarna kommer sedan att diskutera desinformation med utgångspunkt i den nyligen presenterade åtgärdsplanen mot desinformation inför EU-valet i maj.

Regeringen anser att desinformation är ett sätt att underminera de demokratiska värderingarna, enigheten inom EU samt EU:s relationer med kandidatländer och grannar. I arbetet med desinformation är det viktigt att slå vakt om grundläggande värderingar som yttrandefrihet, oberoende medier och demokratiska processer.

EU:s relationer med Arabförbundet

Utrikesministrarna kommer att ha en förberedande diskussion inför ministermötet mellan EU och Arabförbundet i februari.

Regeringen betonar att det är viktigt för EU att ha goda relationer med Arabförbundet som är en viktig partner till EU.

EU:s relationer med Asean

Utrikesministrarna kommer också att förbereda utrikesministermötet mellan EU och Asean, Sydostasiatiska nationers förbund, senare på måndagen där deltagarna ska diskutera möjligheten att uppgradera relationen till ett strategiskt partnerskap. Sannolikt kommer ministrarna att anta rådslutsatser om relationerna mellan EU och Asean.

Regeringen stödjer ambitionen att uppgradera relationen mellan EU och Asean till ett strategiskt partnerskap och anser att det är viktigt att EU fortsatt är en betydande aktör i regionen, ekonomiskt och politiskt.
På utrikesministermötet mellan EU och Asean kommer globala och regionala utmaningar i de två regionerna att vara en fråga för diskussion.

EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd på ministerrådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.