Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s långtidsbudget och desinformation på årets första ministerrådsmöte

Publicerad

EU:s långtidsbudget, desinformation och det rumänska ordförandeskapets prioriteringar är några av punkterna på dagordningen när EU-ministrarna möts 8 januari.

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

På mötet kommer ordförandeskapet att redogöra för ministrarna hur de planerar att lägga upp de fortsatta förhandlingarna om EU:s långtidsbudget under våren 2019.

EU-kommissionen lade fram sitt förslag på en flerårig budgetram för 2021–2027 under maj och juni 2018. I kommissionens förslag motsvarar utgifterna totalt 1,14 procent av EU:s samlade BNI.

Presentation av det rumänska ordförandeskapets prioriteringar

Rumänien tog 1 januari över som EU:s ordförandeland efter Österrike. På allmänna rådets möte kommer det rumänska ordförandeskapet att presentera sitt arbetsprogram för ministerrådets arbete fram till 30 juni 2019.

EU:s hantering av desinformation

För att skydda våra demokratiska system och den offentliga debatten, inte minst inför valet till Europaparlamentet i maj, presenterade EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst i början av december 2018 en handlingsplan mot desinformation.

EU-ministrarna kommer på mötet i allmänna rådet att ha en diskussion om EU:s hantering av desinformation.

Regeringen välkomnar utrikestjänstens och kommissionens handlingsplan. Regeringen anser att EU:s hantering av desinformation och andra hybridhot ska stärkas och välkomnar fortsatta diskussioner om hur handlingsplanen ska genomföras i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet 13–14 december.

Desinformation är ett sätt att underminera våra demokratiska värderingar, enigheten inom EU, och EU-närmandet för EU:s kandidatländer och grannskapsländer. Det är viktigt att EU i detta arbete följer grundläggande värderingar om yttrandefrihet, ett oberoende medielandskap och demokratiska processer, anser regeringen.

Under lunchen kommer ministrarna att ha en informell diskussion om hur EU kan komma närmare medborgarna och öka förtroendet för EU inför valet till Europaparlamentet.

EU-minister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för allmänna rådet 8 januari

Mer om allmänna rådets möte 8 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.