Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige ny ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Publicerad

Den 1 januari 2019 tog Sverige över ordförandeskapsklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och har i år funnits i sin nuvarande form i tio år och syftar till att förbättra ländernas försvarsförmåga och uppnå ett effektivare resursutnyttjande såväl ekonomiskt som operativt.

Bild: Regeringskansliet

Den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet som stäcker sig fram till 2025. Enligt visionen ska länderna upprätthålla en nära säkerhets- och försvarspolitisk dialog och stärka samarbetet på försvarsområdet i fredstid, kriser och i händelser av konflikt. Den nya visionen konstaterar att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska tillhörigheter men att man står inför samma utmaningar och därför ska eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka vårt nationella försvar och förmågan att agera tillsammans.


– Det försvarspolitiska samarbetet Nordefco har utvecklats mycket under de senaste åren. Vi har ingått avtal om att dela luftlägesinformation, etablerat säker kommunikation mellan våra huvudstäder och utvecklat en mer avancerad övningsverksamhet för att stärka våra försvarsmakters förmåga. Under det svenska ordförandeskapet 2019 är ambitionen att fördjupa samarbetet ytterligare genom att genomföra pågående projekt och ta nya initiativ, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Under det svenska ordförandeskapet 2019 kommer Sverige att arbeta för att omsätta den nya visionen, dels genom redan pågående verksamhet och dels genom nya initiativ. Tre teman som kommer diskuteras är förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer, hur det nordiska försvarssamarbetet kan vara en plattform för att bygga regional säkerhet i bredare perspektiv samt totalförsvar. Under ordförandeskapsåret kommer tre försvarsministermöten att hållas, två i nordisk krets och ett tillsammans med de baltiska försvarsministrarna.