Tal, Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström värd för seminarium om Förintelsens minnesdag

Publicerad

Måndag 28 januari var utrikesminister Margot Wallström värd för ett seminarium på UD med anledning av Förintelsens minnesdag den 27 januari. H.K.H. Kronprinsessan Victoria deltog och huvudtalare var den amerikanska historikern och författaren Deborah E. Lipstadt.

Deborah E. Lipstadt, HKH Kronprinsessan Victoria och utrikesminister Margot Wallström
Deborah E. Lipstadt, HKH Kronprinsessan Victoria och utrikesminister Margot Wallström. Foto: Cecilia Oscarsson/Regeringskansliet

Utrikesminister Margot Wallström öppnade seminariet. Därpå följde en stund av tystnad för att minnas offren av Förintelsen.

– Den svenska regeringen har ett åtagande att kämpa emot anti-semitism och alla andra uttryck av rasism, våldsam extremism och annan på grund av ras eller religiöst motiverad diskriminering samt våld. Statsministern nämnde i förra veckans regeringsförklaring bekämpning av antisemitism som ett prioriterat område för regeringen, berättade utrikesministern.

Margot Wallström tackade Deborah E. Lipstadt för att hon kommit till Stockholm för att tala om antisemitism.

Utrikesministern talade vidare om den judiska kulturen som ”en tråd i vår europeiska sociala och kulturella väv”.

– Alla som bor i Sverige borde kunna leva ett liv baserat på jämställdhet, trygghet och värdighet – och utan rädsla eller hot vid utövande av sin religion. Rätten till religionsfrihet eller tro är en mänsklig rättighet, menade Margot Wallström.

Bidrag till skolor för besök av minnesplatser samt konferens i Stockholm 2020

Hon nämnde vidare åtgärder för att skydda judiskt liv i Sverige, bland annat ekonomiskt bidrag till svenska skolor för att ge elever möjlighet att besöka minnesplatserna i Europa, skydd av judiska byggnader samt nämnde en internationell konferens om Förintelsen som planeras i Stockholm 2020.

– Anti-semitism är ett globalt problem, inte begränsat till någon nation eller regionalt sammanhang, tillade utrikesministern.

Hon talade vidare om bekämpning av antisemitism online, vilket är en stor utmaning för den öppna och demokratiska världen samt att regeringar behöver samarbeta med exempelvis civila samhället och experter. EU:s uppförandekod för att motverka olaglig hatpropaganda online är ett viktigt steg men mycket återstår att göra.

– Ett aktivt civilt samhälle är nyckeln till detta arbete. Utbildning och dialog är utan tvekan viktiga hörnstenar i ett fredligt, inkluderande och tolerant samhälle, menade Margot Wallström.

"Rasism och antisemitism kan vara svårt att upptäcka"

Deborah E. Lipstadt definierade antisemitism, dess ursprung, hon tog upp fördomar och stereotypa beskrivningar och ställde sig frågan. ”Hur känner vi egentligen igen antisemitism? När det handlar om rasism och antisemitism menade Deborah E. Lipstadt:

– Detta är inbäddat i samhället och kan vara svårt att upptäcka.

Hon talade om sin roll i ”Irving-rättegången” och i samband med detta att vända på frågeställningar när det handlar om antisemitism.

Hon berättade om sin nya bok ”Antisemitism Here and Now”. Boken beskriver dagens antisemitism, vad människor säger och gör och även i ett framtida perspektiv. Projektet med boken beskrev hon som en utmaning. Från att ha ett mer traditionellt upplägg övergick hon till att skriva i form av brevväxling mellan henne själv och två personer vid universitetet, där de diskuterar antisemitism av idag. Föreläsningen på UD avslutades med frågor och svar.

För den breda allmänheten är Deborah E. Lipstadt mest känd för sin roll i ”Irving-rättegången”, en rättslig process år 2000 i London, där hon kämpade för historisk sanning genom att bevisa att Förintelsen inträffat. Rättegången blev även film,”Denial”, med premiär 2016. Den 29 januari lanseras Deborah E. Lipstadts bok: ”Antisemitism Here and Now”.

Kontakt