Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-ministermöte

Publicerad

När EU-ministrarna möts för årets andra möte ska de diskutera EU:s långtidsbudget och hur EU ska uppnå de globala målen i Agenda 2030. EU-minister Hans Dahlgren och övriga ministerkollegor ska även behandla rättsstatens ställning i Ungern och Polen.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Mötet inleds med att ordförandelandet Rumänien rapporterar om förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. EU-ministrarna väntas sedan få möjlighet att ge sin syn på processen och eventuellt på de pågående förhandlingarna.

Regeringen har tydliga mål med förhandlingarna. Regeringen arbetar för att EU-budgeten ska minska proportionellt som en följd av att Storbritannien lämnar EU, eftersom utträdet innebär att intäkterna till EU-budgeten minskar.

Regeringen verkar också för att hålla nere den svenska avgiften genom att minska storleken på budgeten och värna den andel Sverige ska betala. Regeringen arbetar för en modern EU-budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning genom minskade anslag till jordbruksstöd och strukturfonder.

EU-länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller brister i sin respekt för gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag anser regeringen.

Förberedelser inför Europeiska rådet

EU-ministrarna kommer som vanligt förbereda kommande möte i Europeiska rådet då stats- och regeringscheferna möts 21–22 mars. Frågor som kan komma upp på Europeiska Rådets möte är externa relationer, ekonomiska frågor, migration och eventuellt brexit.

Rättsstatens ställning i Polen och Ungern

På mötet kommer EU-kommissionen att uppdatera EU-ministrarna om läget vad gäller artikel 7-förfarandet mot Polen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. På mötet kommer ministrarna att få en lägesrapport om situationen i Ungern samt en rapport om pågående överträdelseärenden mot landet.

Agenda 2030

EU-kommissionen presenterade nyligen ett så kallat reflektionspapper om hur EU ska bli hållbart 2030 för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Med pappret vill EU-kommissionen skapa allmän debatt och inspirera till förberedelserna av EU:s strategiska agenda 2019–2024 samt ge input till nästa EU-kommissions prioriteringar.

På mötet ska EU-ministrarna diskutera kommissionens papper om Agenda 2030.

Regeringen anser att detta är ett sätt för EU att ta ytterligare kliv framåt för att axla ett globalt ledarskap men önskar att kommissionen förtydligar processen framåt.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om allmänna rådets möte

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.