Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Försvarsmakten och MSB överlämnar rapport om status i planeringsarbetet gällande totalförsvaret

Publicerad

Regeringen gav 11 maj 2017 Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Myndigheterna fick också i uppdrag att lämna en rapport med en samlad bild av hur planeringsarbetet fortskrider.

För att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är det viktigt att arbetet med en sammanhängande totalförsvarsplanering genomförs på statlig, regional och kommunal nivå, både offentligt och privat. Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Planering för totalförsvar är därför ett ansvar för alla aktörer i samhället med utgångspunkt i ansvarsprincipen.
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har centrala roller för att åstadkomma en sammanhängande totalförsvarsplanering. Regeringen gav därför myndigheterna i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret.

I uppdraget som gavs i maj 2017 framgår att Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna en rapport med en samlad bild av hur planeringsarbetet fortskrider och totalförsvarets förmåga utvecklas, identifiera eventuella svårigheter i det fortsatta planeringsarbetet samt vilka åtgärder Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedömer behöver prioriteras i det fortsatta planeringsarbetet. Denna rapport är nu överlämnad.

Att åter skapa ett trovärdigt totalförsvar är prioriterat. Regeringen kommer analysera rapporten och använda underlaget i uppföljande inriktning och styrning av totalförsvaret.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.