Artikel från Näringsdepartementet

Infrastruktur knyter ihop landet

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättar om sin fortsatta ministerroll och om arbetet inom infrastrukturpolitiken framöver.